Welkom!!

Beste Bezoeker,

Welkom op mijn blog waar ik vanaf april 2011 over meerdere van mijn hobby's heb geblogd. In juni 2015 heb ik een nieuwe start gemaakt, vanaf nu zal mijn blog vooral over dieren gaan. Ook heb ik een Facebook pagina, Jenny's Pics waar ik foto's en filmpjes plaats.
Heeft u opmerkingen of vragen? Mail dan naar welkomoploekje16@hotmail.com. Veel plezier!

Tot ziens,
Jenny.

Privacy.

In overeenstemming met de wetgeving in de Europese Unie moet je bezoekers uit de Europese Unie van informatie voorzien over het gebruik van cookies en de verzameling van gegevens op je blog. In veel gevallen moet je op basis van deze wetgeving ook toestemming vragen hiervoor.

We hebben als service aan jou alvast een melding op je blog geplaatst waarin het gebruik door Google van bepaalde Blogger- en Google-cookies (inclusief het gebruik van Google Analytics- en AdSense-cookies), en andere door Google verzamelde gegevens wordt uiteengezet.


Dit is een deel van de melding die ik van Blogger kreeg na het invoeren van de Privacy-Wet (AVG).

Met behulp van de generator van https://veiliginternetten.nl/ probeerde ik een privacyverklaring te maken.

Hobby-Blog Welkom op Loekje 19.


Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens.
Neem contact op met Jenny van Klei (beheerder van deze blog) via welkomoploekje16@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- E-mailadres
- Websiteadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkomoploekje16@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om u de mogelijkheid te geven om een reactie te plaatsen op mijn website. Onder andere om daarmee de website te verbeteren.

Het is ook mogelijk anoniem te reageren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hobby-Blog Welkom op Loekje 19) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 bewaart uw persoonsgegevens in principe zolang de website zal bestaan. Tenzij u zelf uw reacties verwijderd of een verzoek indient om dit te doen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren en verkeer te analyseren. Uw IP-adres en user-agent worden met Google gedeeld, samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om servicekwaliteit te garanderen, gebruiksstatistieken te genereren, misbruik te detecteren en maatregelen te treffen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar welkomoploekje16@hotmail.com.

Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Hobby-Blog Welkom op Loekje 19 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkomoploekje16@hotmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Overstap naar andere website.

Vanwege de problemen met het invoegen van afbeeldingen, ben ik overgestapt naar: https://jennydierenfoto.wordpress.com/  Al heb ik in...